Согласие на обработку персональных данных (укр.)
ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(___ _________ ____ року народження, паспорт _______________, виданий __________________________________________________________________),

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою ведення бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації що стосуються питань ведення клієнтської бази, даю згоду на:

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, паспортних даних, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, ідентифікаційних даних в електронному вигляді , запису зображення (фото);

- використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону);

- поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

- доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

___ ____________ 20__ р. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ _________________

С уважением, Денис Терешонок